Anthonis van Dyck, Thomas Gainsborough med flera mästare.
1958 grävdes Erik XIV:s grav upp, och man kunde efter undersökningar av kvarlevorna konstatera att han dog av arsenikförgiftning.En period av galenskap inleddes i samband med sturemorden, och även om han senare tillfrisknade bidrog detta till att han avsattes och efterträddes av sin bror Johan III, som först höll honom fången men till slut troligen beordrade att han skulle dödas genom förgiftning.Innehåll, slottet ligger väster om, vendelsjön (26 meter över havet) med huvudfasad åt öster mot denna och är en stor gulputsad 3-våningskomplex med mittparti och två flyglar.Örbyhus slott Örbyhus slott är ett slott i, vendels socken i, tierps kommun i norra, uppland.Libris 2312237 Syse, Bent (2015).Hans planer på att slå ihop England och Sverige genom ett äktenskap gick i stöpet.Modern historieforskning har fastställt att giftet var arsenik.Som fideikommiss tillföll det hans brorson Charles De Geer, dennes son och därefter sonsonen greve Karl De Geer, som lät restaurera slottets inre.När Erik XIV tog över makten från sin pappa Gustav Vasa 1560 hade han många bekymmer, berättar Petter Ljunggren, pedagog Historiska museet, i ett avsnitt av Historiegranskaren.1605 fick hertig Johan av Östergötland Örbyhus som förläning, men han lämnade det 1610 till Karl.När Gustav III på 1780-talet fick vetskap om förhållandena kring Erik XIV:s grav agerade han, eftersom Gustav III kände samröre med Erik XIV, båda var intresserade av musik och litteratur samt stod båda på toppen av sin tids bildning.Kungen best online casino payouts hade suttit fånge på flera olika slott när han 1574 fördes till Örbyhus slott.Men det fanns inga spår av ärtsoppa i hans mage.Gustav Vasa lät 1538 köpa godset av sina kusiner.
Begravd: Västerås, Västerås domkyrka, Västmanland 1 utomäktenskaplig förbindelse: Vigsel: Stockholm 3 vigsel: Stockholm, Stockholms Storkyrka 4 dubbelbröllop: samtidigt med Erik och Karin gifte sig Eriks halvsyster Sofia med Magnus.
Den videon är nu rättad.
Han kan i barndomen ha hört fadern berätta om kungamordet och därav uppskakats så att han sedan huggit denna inskrift.Libris Gunneriusson Wistman, Christina (2001).Den förre, ensam ägare av Örbyhus 1891, sålde det 1892 till brukspatron.Man fann också spår av arsenik i hans skelett men däremot inga spår av ärtsoppa.Vid denna tid befann sig Örbyhus i ett bedrövligt skick.Ingen av hans släktingar var närvarande när kistan sänktes i graven.Källor 1 ingvar Andersson - Erik XIV 2 lars Ericson - Johan III 3 lars-Olof Larsson - Arvet efter Gustav Vasa 4 lars-Olof Larsson - Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?