Jaina karti samih za sebe rabi se za usporedbu ruka kad nijedan igra nema neku posebnu dobitnu kombinaciju.
Ako pak oba igraa drže isti tris i isti par (važno je da je, primjerice, K-K-K-7-7 jai od 7-7-7-K-K onda remi ostaje i pot se dijeli paska korttipelit na dva dijela.Primjerice, AKJ82 je jaa boja nego AK976, koja je pak jaa od KQJ85.Boja karata ne ini razliku, skala u piku nije jaa od karo skale.Jedan par uredi VE uredi Jedan par je kombinacija koja sadrži tono jedan par od dvije karte istog broja, kao to je 4-4-A-K-3.Ako dva ili vie igraa drži boju, onda se redom usporeuju njihove karte da bi se ustanovilo ija je jaa.Najjaa skala je A-K-Q-J-10, poznata i kao broadway, dok je najslabija skala 5-4-3-2-A, poznata kao wheel.Sadržaj, karte poredane po jaini svaka sama za sebe : A (najjaa karta K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 (najslabija karta).A, 2, 3, 4,.Ako dva igraa imaju istu skalu, dogaa se remi.As se može pojaviti kao jedinica, a-2-3-4-5 u skala ili skali u boji.U pokeru s pet karata postoji tono 10 takvih kombinacija, od 5-4-3-2-A iste boje, pa do A-K-Q-J-10 iste boje.Skala uredi VE uredi Skala ( straight ) je kombinacija kod kojih je svih pet karata u brojevnom slijedu (primjerice, ili Q-J-10-9-8).( 52 5 )!Stoga: P ( 52, 5 ) 52!
U pokeru sa zajednikim kartama razlikujemo dvije vrste trisa: set i trips.
Dva para uredi VE uredi Dva para je kombinacija koja sadrži dva para po dvije karte istog broja (oba para nisu istog broja jer bi to onda bio poker, etiri iste).
U draw i stud pokeru dva igraa nikako ne mogu imati poker u istom broju, no u igrama s zajednikim kartama ( Texas hold 'em, Omaha hold 'em ) to je moguće, pa se remi razbija petom kartom (u danom primjeru kralj).311.875.200 displaystyle P(52,5)frac 52!(52-5)!frac 52!47!311.875.200.U pokeru s pet karata igra će jaku kartu dobiti u prosjeku na skoro svakom drugom dijeljenju.Boja uredi VE uredi Boja, takoer "fle a kpop blackjack definition u originalu flush je kombinacija kod koje je svih pet karata u istoj boji.Set je tris koji se sastoji od dvije karte u ruci, a jedne na stolu, a trips od jedne karte u ruci, a dvije karte na stolu.Ako su obje boje identine (sama boja, bio to pik, herc, tref ili karo, nije važna onda se dogaa remi.Napomena 1 no poto redoslijed karata nije bitan traženi broj kombinacija iznosi: 52!Poker (4 iste karte) uredi VE uredi U poker slengu takoer i quad, quads, poker je kombinacija u kojoj se nalaze etiri karte istog broja, kao u A-A-A-A-K.Tris uredi VE uredi Tris ( three-of-a-kind ) je kombinacija koja sadrži tono tri karte istog broja (k tome ne sadržava i par, jer bi onda to bio ful kao to su 7-7-7-J-6.
Najslabija dva para (2 2 3 3 4 jaa su od svakog jednog para ili jake karte.
Prikaz dobitnih kombinacija, dobitne kombinacije u pokeru ili dobitne ruke su one razliite kombinacije 5 karata koje odreuju tko od igraa pokera ima najjau ruku.

Postoji 311.875.200 naina ( permutacija ) kako je moguće podijeliti 5 karata iz pila od 52 karte.
Jaka karta uredi VE uredi Jaka karta ( high card ) je kombinacija koja ne zadovoljava uvjete nijedne od prethodno navedenih kombinacija.