Baldakinen ovanför predikstolen har änglahuvuden på toppen och ett draperi i bakgrunden.
Dessa är inramade av sveriges slott lista kolonner i korintisk ordning.Malmö: Allhems Förlag.1989 hade även den tjänat ut och en gammal tanke började att realiseras, nämligen att återskapa Jonas Grens och Peter Stråhles 1700-tals orgel.Tessin ett problem om han skulle få detta projekt att passa in i den strama barockstilen, där alla fönsterrader skulle vara nästan absolut regelbundna och inte alltför avvikande och olika höga fönster.Därför såg Tessin till att lägga till en mezzaninvåning med mindre kvadratiska fönster strax ovan den nedre fönsterraden.I taknischerna ovanför finns medaljonger också föreställande apostlar, som är formgivna av Jacques Philippe Bouchardon.Slottskyrkan är en kyrkosal uppförd under 1700-talet.
Även de har tillkommit efter att kyrkan invigdes 1754.Predikstolen skapades åren huvudsakligen av konstnären Jacques Philippe Bouchardon.Kyrkan är belägen i den östra hälften av slottets södra länga och upptar hela dess bredd samt två och en halv våningar i höjd.Den stora mittenspegeln föreställer himlafärden.Takvalvets tre plafonder är utförda av Carl Hårleman tillsammans med målarna Guillaume Thomas Taraval och Johan Pasch samt skulptörerna Charles Guillaume Cousin och Jacques Philippe Bouchardon.Längs väggarna finns statyer föreställande sex av apostlarna, tre på vardera sidan.Och, carl Hårleman i en blandning av barock - och rokokostil.En liknande orgel byggd ungefär samtidigt av samma orgelbyggare finns bevarad i Bunge kyrka på Gotland och med hjälp av denna kunde Slottskyrkans orgel återskapas av orgelbyggaren Mats Arvidsson.Familjen Oxenstierna uppförde slottet på 1630-talet.Efter slottsbranden 1697, när Tessin fick fria händer, placerades slottskyrkan och rikssalen i södra längan och dessa omfattar inklusive trapphallen hela denna längas andra och tredje våningar.
Entrén är från Södra valvet, Slottsbacken.